เที่ยวเกาะยาวน้อย+เกาะยาวใหญ่เต็มวัน

0
Price
FromTHB. 4,500THB. 3,000
Price
FromTHB. 4,500THB. 3,000
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

2392

เที่ยวเกาะยาวน้อย+ทัวร์เกาะยาวใหญ่เต็มวัน

เที่ยวกระชังเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งมังกร แหลมหาด สถานที่อนุรักษ์พันธุ์นกเงือก ชมวิถีชีวิตชุมชนเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่

8.00 น. รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในเกาะยาวใหญ่ ออกเดินทางไปยังท่าเรือบ้านช่องหลาด

นั่งเรือหางยาวจากไปยังเกาะยาวน้อย

นั่งรถเที่ยวชมวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะยาวน้อย

เที่ยวชมกระชังเลี้ยงปลาปูม้าและกุ้งมังกร

เที่ยวชมสถานที่อนุรักษ์นกเงือกและถ่ายรูปที่จุดชมวิวท่าเรือท่าเขา

รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะยาวน้อย

เที่ยวชมมหัศจรรย์อันดามัน บ่อน้ำจืดในทะเล (สามารถดูได้ช่วงน้ำลดเท่านั้น)

นั่งเรือจากเกาะยาวน้อยกลับมาเกาะยาวใหญ่

แวะถ่ายรูปที่แหลมหาด หรือที่รู้จักกันในนาม “มัลดีฟเกาะยาว”

ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดบนเกาะยาวใหญ่

16.00 เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ราคาท่านละ 3,000 บาท

ราคานี้รวม:

  • รถรับส่งโรงแรมที่พัก
  • เรือไปกลับเกาะยาวใหญ่-เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่
  • อาหารเที่ยง
กระชังกุ้งมังกร

กระชังกุ้งมังกร

ประติมากรรมนกเงือก

ประติมากรรมนกเงือก ณ จุดชมวิวท่าเขา

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกเงือก

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกเงือก

แหลมหาด เกาะยาวใหญ่

แหลมหาด มัลดีฟส์แห่งเกาะยาวใหญ่