ทัวร์เกาะไข่ออกจากเกาะยาวใหญ่ ทริปดำน้ำเกาะไข่เรือหางยาว

0
Price
FromTHB. 3,500THB. 2,000
Price
FromTHB. 3,500THB. 2,000
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

3730

ทัวร์ดำน้ำเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ครึ่งวันโดยเรือหางยาว เดินทางออกจากเกาะยาวใหญ่

เที่ยวเกาะไข่

เที่ยวเกาะไข่นอก

เที่ยวเกาะไข่

เที่ยวเกาะไข่เกาะไข่นุ้ย

ทัวร์เกาะไข่โดยเรือหางยาว

ทัวร์เกาะไข่โดยเรือหางยาว

เรือหางยาวทัวร์เกาะไข่

เรือหางยาวทัวร์เกาะไข่

เกาะไข่นอก

เกาะไข่นอก จ.พังงา

 

โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ออกจากเกาะยาวใหญ่ (จอยทัวร์)

09.00 น. รับลูกค้าจากโรงแรมในเกาะยาวใหญ่

09.30 น. เรือออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะไข่ใน ชมความงามของฝูงปลามากมายหลาก

หลายนานาพันธุ์ / ดำน้ำ / ชมปลา / พักผ่อนตามชายหาด

ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย ซึ่งมีความงามไม่แพ้กัน

เดินทางต่อไปสู่เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาดอันขาวสะอาด / ดำน้ำ /

เล่นน้ำที่ชายหาด ใกล้ชิดกับฝูงปลามากมาย

รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะไข่นอก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางกลับท่าเรือ

13.00 ถึงท่าเรือ ส่งกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม
* รถรับส่งจากโรงแรมบนเกาะยาว (หาดโล๊ะจาก หาดโล๊ะปาเหรด บ้านพรุใน)
* อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ
* ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ตามฤดูกาล