เที่ยวเกาะยาวใหญ่เต็มวัน

0
Price
FromTHB. 2,500THB. 1,500
Price
FromTHB. 2,500THB. 1,500
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

2767

โปรแกรมเที่ยวเกาะยาวใหญ่เต็มวัน

09.00 น. รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในเกาะยาวใหญ่

นำท่าไปยังแหลมหาดหรือที่รู้จักกันในนาม “มัลดีฟเกาะยาว”

ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลี่วู้ดเรื่อง The Mechanic Resurrection ถ่ายรูปหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางต่อไปยังท่าเรือช่องหลาด ซึ่งเป็นท่าเรือที่คนเกาะยาวใช้โดยสารไปมาระหว่างเกาะยาวใหญ่-เกาะยาวน้อย

แวะชมการทำขนมบ้าบิ่นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของเกาะยาว

แวะชมโรงงานปลากะตักซึ่งเป็นสินค้าหลักของคนเกาะยาวที่ส่งออกไปขายทั้งในและต่างประเทศ

เที่ยวชมหมู่บ้านแหลมล้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

รับประทานอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเลที่หมู่บ้านชาวประมง

เล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยที่หาดอ่าวทราย

16.00 น. ส่งลูกค้ากลับยังโรงแรมที่พักในเกาะยาว

แหลมหาด เกาะยาวใหญ่

แหลมหาด เกาะยาวใหญ่

ขนมบ้าบิ่นเกาะยาว

ขนมบ้าบิ่นเกาะยาว

เกาะยาวใหญ่

บ้านแหลมล้าน หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน 

หมู่บ้านแหลมล้าน

หมู่บ้านแหลมล้าน

มัสยิดบ้านแหลมล้าน

มัสยิดบ้านแหลมล้าน